⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Quận Thanh Khê Số nhà 282, Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Hồng Đức - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 26
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 11
84905319818
Quận Thanh Khê Số nhà 62, Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Huy Hoàng - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 13
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 12
84988877013
Quận Liên Chiểu 220 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Mạnh 2 - 220 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 20
84909355900
Quận Sơn Trà 32, Nguyễn Văn Thoại, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà thuốc Đông Giang - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 12
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905266263
Quận Liên Chiểu 333, Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Mạnh (HT 643) - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84905233043
Quận Sơn Trà 791 Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Xuân Diệu - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 11
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905588213
Quận Thanh Khê 318 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng. Nhà Thuốc Phước Thiện 7 - 318 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84935815518
Quận Hải Châu 165 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Huy Hoàng 2 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84905974640
Quận Sơn Trà 138 Khúc Hạo, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Khang Hưng - 138 Khúc Hạo, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 9
84903512347
Quận Thanh Khê Số nhà 133, Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thiện 6 - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84913494525
Quận Hải Châu Số nhà 370, Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thiện 1 - Hải Châu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84913494524
Quận Hải Châu Số Nhà 428, Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 52 - Hải Châu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84935880109
Quận Thanh Khê 339 Điện Biên Phủ Đà Nẵng, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Mạnh 3 - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84916744329
Quận Hải Châu Số nhà 122 , Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 54 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84903591300
Quận Hải Châu Số nhà 87, Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 12 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
842363635969
Quận Thanh Khê 47 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Bảo Anh - 47 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84914422115
Quận Hải Châu Số nhà 18 Đinh Tiên Hoàng, Hai Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 44 - Hai Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905962777
Quận Hải Châu 102 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tâm Đức - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84935918408
Quận Hải Châu 431 Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 24 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
842363584275
Quận Hải Châu 64 Châu Thượng Văn, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 25 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84907557640
Quận Liên Chiểu 46 Nguyễn Huy Tưởng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Nhật Minh - 46 Nguyễn Huy Tưởng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84903586675
Quận Thanh Khê 92 phạm văn nghị, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Liên Tỉnh - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84913615536
Quận Thanh Khê 126 Lý Thái Tổ, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 59 - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84905202468
Quận Sơn Trà 687, Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc DAPHARCO 90 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84906051148
Quận Sơn Trà 60, Nguyễn Phan Vinh, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc DAPHARCO 137 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84973483153
Quận Hải Châu 60 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Hoàng Hồng Đức - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905024313
Quận Thanh Khê 284 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Hải Hồng Đức - 284 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84903319818
Quận Hải Châu Số nhà 100, Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 166 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84935834700
Quận Hải Châu Số nhà 235, Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 20 - 235, Nguyễn Chí Thanh, Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 9
84839750707
Quận Hải Châu Số Nhà 556, Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Cẩm Tú - Hải Châu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905137540
Quận Thanh Khê Số Nhà 170 , Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Phước Thiện 3 - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 9
84385161142
Quận Thanh Khê Số nhà 322, Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thiện 2 - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 9
84913960443
Quận Hải Châu 570 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 45 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84913407329
Quận Liên Chiểu 316, Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco 119 - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905730470
Quận Hải Châu 338 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 18 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84935011186
Quận Liên Chiểu Lô 190 B6 Hồ Tùng Mậu, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Nguyên Phúc - Lô 190 B6 Hồ Tùng Mậu, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905487472
Quận Hải Châu 350 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Huy Hoàng 3, Thanh Khê, Đà Nẵng - 350 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84989156300
Quận Hải Châu 02 Lê Lợi, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 04 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905917247
Quận Thanh Khê 213 Hà Huy Tập Nhà Thuốc Hà Phúc - 213 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905150392
Quận Thanh Khê 920 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Phúc Mai - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84367123041
Quận Liên Chiểu 28 Nguyễn Chánh, Liên Chiểu, Đà Năng Nhà thuốc Thảo My - Liên Chiểu, Đà Năng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84903533525
Quận Thanh Khê 53 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Vân Ngọc - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84396836627
Quận Hải Châu 120 Bạch Đằng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Diệp Tô Đường - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84989156255
Quận Liên Chiểu 264 E, Hoàng Văn Thái, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Chấn Hưng Thịnh - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84935614586
Quận Liên Chiểu Số nhà 01, Nguyễn Như Hạnh, Hòa Minh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 146 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84985010517
Quận Thanh Khê 57 Nguyễn Hữu Thọ, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Thanh Huyền - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84917987355
Quận Sơn Trà 1104 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 101 - Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84788618432
Quận Thanh Khê 51 Hồ Quý Ly, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Minh Châu - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84898164428
Quận Ngũ Hành Sơn 89 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Nhà Thuốc An Viên - 89 Phan Tứ, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84935873959
Quận Thanh Khê 160 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Đức Trí - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84914620364
Quận Liên Chiểu 140, Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Minh Thiện - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84944444595
Quận Thanh Khê 325/1 Hùng Vương, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Cẩm Sơn - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84905150384
Quận Liên Chiểu 236, Hoàng Văn Thái, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Sa An - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84905119178
Quận Liên Chiểu 148 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Quang Minh 2 - 148 Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84973821288
Quận Liên Chiểu 195 Tô Hiệu, P Hòa Minh,q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Bảo Bảo - 195 Tô Hiệu, P Hòa Minh,q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84903319420
Quận Hải Châu 12 Đoàn Thị Điểm, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng Nhà Thuốc Diễm Phúc - 12 Đoàn Thị Điểm, Q. Hải Châu, Tp. Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84357160532
Quận Hải Châu Số nhà 200, Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 176 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84982049089
Quận Liên Chiểu Số nhà 864, Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 75 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84986719521
Quận Hải Châu 15 Phạm Nhữ Tăng, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 167 - 15 Phạm Nhữ Tăng, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84935882161
Quận Thanh Khê 83 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng. Nhà thuốc Phước Thành - 83 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê, Đà Nẵng.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84914040423
Quận Hải Châu Kiot chơ Đống Đa, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Ngọc Hân (Dapharco 64) - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84983490575
Quận Ngũ Hành Sơn 10 Tây Sơn ( chợ Non Nước), Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Nhà Thuốc Khánh Hiền - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
841224449699
Quận Sơn Trà 839, Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc Dapharco 113 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84905858176
Quận Sơn Trà 297, Ngô Quyên, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc DAPHARCO 91 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84936299939
Quận Sơn Trà 260, Khúc Hạo, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Khánh Ngọc - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84936016861
Quận Hải Châu 139 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 57 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84989077194
Quận Liên Chiểu 44 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Thiện Toàn - Liên Chiểu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84906552593
Quận Liên Chiểu 105 Kinh Dương Vương, Liên Chiều, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tây Anh Minh - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84935073395
Quận Hải Châu 52 Quang Trung Nhà Thuốc Anh Đức- 52 Quang Trung, Hải Châu, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84905575573
Quận Sơn Trà 105 Ngô Quyền,q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Tâm Đức - 105 Ngô Quyền,q Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84906539156
Quận Sơn Trà 190 Lê Tấn Trung,q Sơn Trà,tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Tâm An - 190 Lê Tấn Trung,q Sơn Trà,tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84905857707
Quận Liên Chiểu 418 Âu Cơ, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Ánh Dương - 418 Âu Cơ, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84907855070
Quận Hải Châu Số nhà 62, Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc An Phước 3 - 62, Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84982157771
Quận Hải Châu 364 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thiện 5 - Hải Châu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84233565665
Quận Hải Châu Số nhà 142, Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 34 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905221475
Quận Liên Chiểu Số nhà 86 , Âu Cơ, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Minh Tâm - Liên Chiểu, Đà Nẵng - 022019
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905168179
Quận Liên Chiểu 167 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Thành Vinh 2 - 167 Nguyễn Lương Bằng, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84906455416
Quận Thanh Khê 400 Lê Duẫn, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Kim Thư - 400 Lê Duẫn, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84932510994
Quận Hải Châu 47 Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc An Khương 3 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
841633922774
Quận Hải Châu 48 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Phương - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84336898804
Quận Sơn Trà 109, Nguyễn Văn Thoại, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Thanh - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84983061699
Quận Thanh Khê 65 Lê Độ, Thanh khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thu Lan 2 - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84914000111
Quận Hải Châu 624 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Hoàng Anh - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905009971
Quận Liên Chiểu 136 Tống Duy Tân, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Long Thạnh - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84778686086
Quận Thanh Khê 742 Trần Cao Vân, Thanh Khê , Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 168 - Thanh Khê , Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84935060268
Quận Hải Châu 410 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 40 - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84993118506
Quận Thanh Khê 96 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 60 - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905070966
Quận Sơn Trà 1081 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà thuốc Phúc Khang - Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84988086777
Quận Liên Chiểu 447 Kinh Dương Vương, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Nhất Huy 1 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84906421763
Quận Hải Châu 342 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thiên Ân - 342 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84779404300
Quận Thanh Khê 120 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 49 - 120 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84935533377
Quận Liên Chiểu 142 Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng. Nhà Thuốc Hoàng Nhung - 142 Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84399205224
Quận Sơn Trà 76 Trần Thánh Tông, Sơn Trà, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Hoàn Mỹ - 76 Trần Thánh Tông, Sơn Trà, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84935694610
Quận Sơn Trà 68 Nguyễn Thị Định, Sơn Trà,Tp Đà Nẵng. Nhà Thuốc Ngọc Trân - 68 Nguyễn Thị Định, Sơn Trà,Tp Đà Nẵng.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84974492345
Quận Sơn Trà 10 Lê Tấn Trung, Q. Sơn Trà,tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Thiện An - 10 Lê Tấn Trung, Q. Sơn Trà,tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84903512833
Quận Hải Châu Số nhà 286, Hùng Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Minh Hưng - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905705873
Quận Liên Chiểu Số nhà 400, Tôn Đức Thắng, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà thuốc Tân Dung Phong - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905558858
Quận Thanh Khê 381 Lê Duẫn, Thanh Khê, Đà Nẵng. Nhà Thuốc Hưng Phát - 381 Lê Duẫn, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905781588
Quận Sơn Trà 270, Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Hiệu thuốc số 514 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84914378923
Quận Sơn Trà 187, Nguyễn Văn Thoại, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy Thuốc DAPHARCO 107 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905745055
Quận Sơn Trà Kios, Khu Nại Hiên Đông 2, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc 337 - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84934928399
Quận Liên Chiểu 50A, Phạm Như Xương, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco 122 - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
841655156764
Quận Thanh Khê 6 Phạm Văn Nghị, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc An Phước - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
0988086777
Quận Hải Châu 630 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Hòa Thuận Tây - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905559785
Quận Thanh Khê 147 Lê Đình Lý, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thu Lan 3 - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84353474467
Quận Hải Châu 139 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Phúc Hưng - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84914131184
Quận Liên Chiểu Kios Chợ Nam Ô, Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hạnh Nhân - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84705970370
Quận Liên Chiểu 844 Tôn Đức Thắng, Hòa Khánh Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco 76 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905635207
Quận Liên Chiểu 844 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco 79 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84945132577
Quận Thanh Khê 48 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tuyết Mai - 48 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905081489
Quận Ngũ Hành Sơn 16 Trần Hoành, Ngũ Hành Sơn , Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Ngọc Linh - 16 Trần Hoành, Ngũ Hành Sơn , Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84934929626
Quận Liên Chiểu 47 Lưu Hữu Phước, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Kim Hiền - 47 Lưu Hữu Phước, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84708001227
Quận Sơn Trà 151 Nguyễn Văn Thoại, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tâm Đức - 151 Nguyễn Văn Thoại, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84706212056
Quận Hải Châu 187, Đỗ Quang, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 189 - 187 Đỗ Quang, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905160279
Quận Liên Chiểu 67 Phạm Như Xương,q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Nhật Hạ - 67 Phạm Như Xương,q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84702672267
Quận Liên Chiểu 381 Âu Cơ, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Minh Huy - 381 Âu Cơ, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84936287975
Quận Hải Châu 174 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Minh Phương - 174 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905604079
Quận Sơn Trà 333, Ngô Quyền, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc DAPHARCO 93 - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84905136742
Quận Sơn Trà 18, Yết Kiêu, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Quầy thuốc DAPHARCO 89 - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84983910204
Quận Sơn Trà K1, Chợ Phước Mỹ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thịnh - Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84905586579
Quận Sơn Trà 8, Lê Tấn Trung, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà thuốc An Phúc - Quận Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
0905107859
Quận Hải Châu 411 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Đức Chính - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84984770368
Quận Thanh Khê 61 Lý Thái Tông, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Thiện Đức - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84934443949
Quận Hải Châu 72 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tam Nguyên - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84914040158
Quận Hải Châu 345 Nguyễn Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Khánh Phương - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84925102078
Quận Hải Châu 395 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc An Nhiên - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84905882929
Quận Thanh Khê 166 Cù Chính Lan, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Tùng - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84983620635
Quận Thanh Khê 136 Lê Độ, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Cao Quý Lộc - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84905981937
Quận Thanh Khê 405 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Vũ Vinh - Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935030586
Quận Liên Chiểu 612 Nguyễn Lương Bằng, Hòa Hiệp Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco120 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842363770456
Quận Liên Chiểu K100/22 Phạm Như Xương, Hòa Khánh Nam, Liên Chiểu, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco 83 - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842363739065
Quận Liên Chiểu 83 Nguyễn Văn Cừ, Hòa Hiệp Bắc, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hồng Nhung - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842363772255
Quận Liên Chiểu 112 Lê Văn Thịnh, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Quốc Bảo - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84778557695
Quận Liên Chiểu 16 Nguyễn Phước Chu, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hải Vân - Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84986479764
Quận Hải Châu 132 Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Song Hân - Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84913401260
Quận Hải Châu 70 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 61 - 70 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84387706691
Quận Liên Chiểu Lô 15,B2-5,khu 7, Khu Đô Thị Tây Bắc, Đường Hoàng Trung Thông, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tuệ An - Đường Hoàng Trung Thông, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842363643505
Quận Sơn Trà 127 B Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc Kim Châu - 127 B Nguyễn Công Trứ, Quận Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935241107
Quận Ngũ Hành Sơn 208 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hoa Lâm - 208 Lê Văn Hiến, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84971869648
Quận Thanh Khê 18 Phạm Văn Nghị, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Bảo Cường - 18 Phạm Văn Nghị, Thanh Khê, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84919638898
Quận Liên Chiểu Lô A1-A2 Nam Trân, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thuận Thảo - Lô A1-A2 Nam Trân, Liên Chiểu, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935121483
Quận Sơn Trà 828 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng Nhà Thuốc An Tâm 146 - 828 Ngô Quyền, Sơn Trà, Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84913433422
Quận Liên Chiểu 58 Nguyễn Chánh, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Thành Vinh 5 - 58 Nguyễn Chánh, Q Liên Chiểu, Tp Đà Nẵng
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84905721237

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc