⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Quận Thanh Khê Số nhà 62, Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Huy Hoàng - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019 (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 25
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 10
84988877013
Quận Thanh Khê 125 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Phước Thiện 8 - 125 Lý Thái Tổ, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 10
842363525678
Quận Thanh Khê Số nhà 133, Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thiện 6 - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019 (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84913494525
Quận Sơn Trà Số 53 Nguyễn Văn Thoại , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Phước Thiện 09 - Số 53 Nguyễn Văn Thoại , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 9
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84939155139
Quận Hải Châu 102 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tâm Đức - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84935918408
Quận Hải Châu 350 Trưng Nữ Vương , Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Huy Hoàng 3 - 350 Trưng Nữ Vương , Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84989156300
Quận Thanh Khê 318 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng. Nhà Thuốc Phước Thiện 7 - 318 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng. (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84935815518
Quận Hải Châu Số nhà 87, Tiểu La, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 12 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
842363635969
Quận Hải Châu Số nhà 122 , Ông Ích Khiêm, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 54 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84903591300
Quận Hải Châu 60 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Hoàng Hồng Đức - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84905024313
Quận Sơn Trà 117 Khúc Hạo , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Thiện Tâm 2 - 117 Khúc Hạo , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84905629003
Huyện Hòa Vang Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng Nhà Thuốc Nhật Phương - Phú Hòa 2, Hòa Nhơn, Hòa Vang, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
842363788586
Quận Hải Châu Số nhà 200, Quang Trung, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 176 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84982049089
Quận Hải Châu 165 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Huy Hoàng 2 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905974640
Quận Hải Châu 547 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Minh Huyền - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84914374477
Quận Hải Châu 64 Châu Thượng Văn, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 25 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84907557640
Quận Ngũ Hành Sơn 109 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Bảo Hưng - 109 Lê Văn Hiến, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84763700193
Quận Thanh Khê 152 Hà Huy Tập, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hùng Thịnh - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905557447
Quận Thanh Khê 284 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Hải Hồng Đức - 284 Ông Ích Khiêm, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84903319818
Quận Thanh Khê 47 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Bảo Anh - 47 Hà Huy Tập, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84914422115
Quận Hải Châu Số nhà 18 Đinh Tiên Hoàng, Hai Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 44 - Hai Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84905962777
Quận Hải Châu Số nhà 370, Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Phước Thiện 1 - Hải Châu, Đà Nẵng - 022019 (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
84913494524
Quận Hải Châu Số nhà 142, Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 34 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84905221475
Quận Hải Châu 570 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 45 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84913407329
Quận Hải Châu 139 Lê Duẩn, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 57 - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84989077194
Quận Hải Châu 52 Quang Trung Nhà Thuốc Anh Đức- 52 Quang Trung, Hải Châu, Tp Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905575573
Quận Hải Châu 163 Trưng Nữ Vương , Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Bình Thuận - 163 Trưng Nữ Vương , Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84973424585
Quận Ngũ Hành Sơn 10 Tây Sơn ( chợ Non Nước), Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Nhà Thuốc Khánh Hiền - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
841224449699
Quận Thanh Khê Số nhà 282, Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Hồng Đức - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019 (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
84905319818
Quận Thanh Khê Số Nhà 170 , Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Phước Thiện 3 - Thanh Khê, Đà Nẵng - 022019 (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
84385161142
Quận Thanh Khê 160 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Đức Trí - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84914620364
Quận Thanh Khê 53 Huỳnh Ngọc Huệ, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Vân Ngọc - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84396836627
Huyện Hòa Vang 665 Trường Chinh, Hòa Vang, Đà Nẵng Nhà thuốc Trung Tâm Dược Phẩm Hòa Vang - Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
84903509802
Quận Hải Châu 6 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Hoàng Phúc 1 - 6 Phan Đình Phùng, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905998933
Quận Thanh Khê 337 Nguyễn Phước Nguyên, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc An Hưng - 337 Nguyễn Phước Nguyên, Quận Thanh Khê, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84903565698
Quận Thanh Khê 155 Ông Ích Khiêm, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Trí Tín - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84973847596
Quận Hải Châu 186 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Trường Sinh - 186 Phan Châu Trinh, Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84905822413
Quận Ngũ Hành Sơn 89 Phan Tứ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc An Viên - 89 Phan Tứ, Quận Ngũ Hành Sơn, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84935873959
Quận Thanh Khê 48 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tuyết Mai - 48 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84905081489
Quận Ngũ Hành Sơn Chợ Bắc Mỹ An, Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 125 - Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
841684544237
Quận Thanh Khê 96 Thái Thị Bôi, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 60 - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84905070966
Quận Thanh Khê 49 Mẹ Nhu , Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng. Nhà Thuốc Phúc Nhân - 49 Mẹ Nhu , Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng. (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84943911807
Quận Hải Châu Số nhà 62, Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc An Phước 3 - 62, Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84982157771
Quận Hải Châu 624 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Hoàng Anh - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84905009971
Quận Liên Chiểu 220 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Mạnh 2 - 220 Nguyễn Lương Bằng, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84909355900
Quận Ngũ Hành Sơn 16 Trần Hoành, Ngũ Hành Sơn , Tp Đà Nẵng Nhà Thuốc Ngọc Linh - 16 Trần Hoành, Ngũ Hành Sơn , Tp Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84934929626
Quận Sơn Trà 68 Nguyễn Thị Định, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng. Nhà Thuốc Ngọc Trân - 68 Nguyễn Thị Định, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng. (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84974492345
Quận Thanh Khê 51 Hồ Quý Ly, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Minh Châu - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84898164428
Quận Thanh Khê 120 Huỳnh Ngọc Huệ , Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 49 - 120 Huỳnh Ngọc Huệ , Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84935533377
Quận Cẩm Lệ Bùi Tấn Diên , Khu Đô Thị Phước Lý , Quận Cẩm Lệ , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc An Khang - Bùi Tấn Diên , Khu Đô Thị Phước Lý , Quận Cẩm Lệ , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84905767048
Quận Hải Châu 29 Paster, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Paster - 29 Paster, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84982144139
Quận Hải Châu 48 Lê Đình Dương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Phương - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84336898804
Quận Hải Châu 72 Phan Đăng Lưu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tam Nguyên - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84914040158
Quận Hải Châu 630 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Hòa Thuận Tây - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905559785
Quận Hải Châu 395 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc An Nhiên - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905882929
Quận Hải Châu 51 Trần Bình Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc ABC - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84768240425
Quận Hải Châu 139 Hoàng Diệu, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Phúc Hưng - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84914131184
Quận Hải Châu 132 Lý Tự Trọng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Song Hân - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84913401260
Quận Hải Châu 288 Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Mai Anh - 288 Lê Thanh Nghị, Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84762716077
Quận Hải Châu 187 Đỗ Quang , Phường Thanh Khê , Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco 189 - 187 Đỗ Quang , Phường Thanh Khê , Quận Hải Châu , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905160279
Quận Hải Châu 12 Đoàn Thị Điểm, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Diễm Phúc - 12 Đoàn Thị Điểm, Quận Hải Châu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84357160532
Quận Liên Chiểu 297 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Hồng Mai - 297 Tôn Đức Thắng, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84935909203
Quận Sơn Trà 76 Trần Thánh Tông, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Hoàn Mỹ - 76 Trần Thánh Tông, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84935694610
Quận Sơn Trà 80 Lê Phụng Hiểu, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Phước Bảo - 80 Lê Phụng Hiểu, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84796667111
Quận Thanh Khê 147 Lê Đình Lý, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thu Lan 3 - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84353474467
Quận Thanh Khê 405 Trần Cao Vân, Thanh Khê, Đà Nẵng Nhà Thuốc Vũ Vinh - Thanh Khê, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84935030586
Quận Thanh Khê 127 Phan Thanh, Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Ngọc Anh - 127 Phan Thanh, Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905821498
Huyện Hòa Vang Yến Nê 1,Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng Quầy Thuốc Hoàng Linh - Yến Nê 1,Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84979833973
Huyện Hòa Vang Cẩm Toại Đông , Xã Hoà Phong , Huyện Hoà Vang , Thành Phố Đà Nẵng Quầy Thuốc Tây Phước Tiên - Cẩm Toại Đông , Xã Hoà Phong , Huyện Hoà Vang , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84905460537
Quận Cẩm Lệ 348 Lê Đại Hành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hào Vân - 348 Lê Đại Hành, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905711967
Quận Cẩm Lệ 145 Nguyễn Như Đãi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Quầy Thuốc Dapharco 154 - 145 Nguyễn Như Đãi, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84905401161
Quận Cẩm Lệ 27B1-24 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Anh Thư - 27B1-24 Hòa Xuân, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84933377314
Quận Cẩm Lệ 97 Nguyễn Hữu Tiến, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Ánh Dương - 97 Nguyễn Hữu Tiến, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84934822927
Quận Hải Châu 411 Núi Thành, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Đức Chính - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84984770368
Quận Hải Châu 43 Hải Phòng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thiện Phat - Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84982360659
Quận Hải Châu 70 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà thuốc Dapharco 61 - 70 Đinh Tiên Hoàng, Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84387706691
Quận Hải Châu 342 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Thiên Ân - 342 Trưng Nữ Vương, Hải Châu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84779404300
Quận Liên Chiểu Lô 15,B2-5,khu 7, Khu Đô Thị Tây Bắc, Đường Hoàng Trung Thông, Liên Chiểu, Đà Nẵng Nhà Thuốc Tuệ An - Đường Hoàng Trung Thông, Liên Chiểu, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
842363643505
Quận Liên Chiểu Lô A1-A2 Nam Trân, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Thuận Thảo - Lô A1-A2 Nam Trân, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84935121483
Quận Sơn Trà 65 Trần Thánh Tông , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Minh Tâm - 65 Trần Thánh Tông , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84942523258
Quận Sơn Trà 151 Nguyễn Văn Thoại , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Tâm Đức - 151 Nguyễn Văn Thoại , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84706212056
Quận Sơn Trà 828 Ngô Quyền, Huyện Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc An Tâm 146 - 828 Ngô Quyền, Huyện Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84913433422
Quận Thanh Khê Số 92 Đinh Tiên Hoàng , Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Như Bình - Số 92 Đinh Tiên Hoàng , Quận Thanh Khê , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84918354959
Quận Cẩm Lệ 719 Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Bảo Khang - 719 Tôn Đản, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935123115
Quận Cẩm Lệ 117 Hồ Nguyên Trừng , Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Dapharco - 117 Hồ Nguyên Trừng , Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935061252
Quận Cẩm Lệ 11 Hòa An 1, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hoàng Kim Gia - 11 Hòa An 1, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935367479
Quận Cẩm Lệ 153 Phan Đăng Lưu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng Nhà Thuốc Hồng Quang - 153 Phan Đăng Lưu, Cẩm Lệ, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84977575755
Quận Cẩm Lệ Đối Diện 48 Trần Đình Nam , Khu Dân Cư Phước Lý , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Hải Thiện 2 - Đối Diện 48 Trần Đình Nam , Khu Dân Cư Phước Lý , Phường Hoà An , Quận Cẩm Lệ , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84915960684
Quận Cẩm Lệ 122 CMT8, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Trí Anh - 122 CMT8, Quận Cẩm Lệ, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84905209183
Quận Liên Chiểu 28 Nguyễn Khuyến, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Nhân Nghĩa - 28 Nguyễn Khuyến, Phường Hòa Khánh Nam, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84327140420
Quận Liên Chiểu 142 Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng. Nhà Thuốc Hoàng Nhung - 142 Tô Hiệu, Phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng. (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84399205224
Quận Liên Chiểu 98 Phạm Như Xương , Quận Liên Chiểu , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Thanh Lan - 98 Phạm Như Xương , Quận Liên Chiểu , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84983432300
Quận Liên Chiểu 210 Lý Thánh Tông, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Lê Hưng - 210 Lý Thánh Tông, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84947940780
Quận Liên Chiểu 67 Phạm Như Xương, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Nhật Hạ - 67 Phạm Như Xương, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84702672267
Quận Liên Chiểu 418 Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Ánh Dương - 418 Âu Cơ, Quận Liên Chiểu, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84907855070
Quận Sơn Trà 127 B Nguyễn Công Trứ , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Kim Châu - 127 B Nguyễn Công Trứ , Quận Sơn Trà , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935241107
Quận Sơn Trà 10 Lê Tấn Trung, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng Nhà Thuốc Thiện An - 10 Lê Tấn Trung, Quận Sơn Trà, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84903512833
Huyện Hòa Vang Lệ Sơn 1, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng Đại Lý Thuốc Tây Hải Hòa - Lệ Sơn 1, Hòa Tiến, Hòa Vang, Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84966743939
Huyện Hòa Vang Phú Sơn 1, Xã Hoà Khương , Huyện Hoà Vang , Thành Phố Đà Nẵng Quầy Thuốc Tây Ánh Nguyệt - Phú Sơn 1, Xã Hoà Khương , Huyện Hoà Vang , Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84763052952
Huyện Hòa Vang Khu Phố Chợ Túy Loan, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Thành Phố Đà Nẵng Quầy Thuốc Thiện An - Khu Phố Chợ Túy Loan, Xã Hoà Phong, Huyện Hoà Vang, Thành Phố Đà Nẵng (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84788430432

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc