⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
258d Bùi Minh Trực. Phường 6 .Quận 8 Nhà Thuốc Ngân Hà 3 - 258d Bùi Minh Trực. Phường 6 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84988661456
668 Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8 Nhà Thuốc Ngọc Mi - 668 Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 12
84984134766
170 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Yến Nhi - 170 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84912976508
152/7 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Anh Thu - 152/7 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
842838517465
1283A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 Nhà Thuốc Số 16A - 1283A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84906929246
154/100 Âu Dương Lân, Phường 3,quận 8 Nhà Thuốc Vũ Hải - 154/100 Âu Dương Lân, Phường 3,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84944023639
97 Hoài Thanh . Phường 14 .Quận 8 Nhà Thuốc Trung Tín - 97 Hoài Thanh . Phường 14 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84282128454
3022k Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Nhà Thuốc Thanh Thảo - 3022k Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84915852321
2114 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8 Hiệu Thuốc Số 72 - 2114 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84907175518
274 Dương Bá Trạc ; Phường 2; Quận 8 Nhà Thuốc Phan Hiền - 274 Dương Bá Trạc ; Phường 2; Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84906247049
238 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8 Nhà Thuốc Thiện Chí - 238 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84987009843
19 Bến Bình Đông .Phường 15 .Quận 8 Nhà Thuốc Bình Đông - 19 Bến Bình Đông .Phường 15 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84965565115
2008 Phạm Thế Hiển .Phường 6 Quận 8 Nhà Thuốc Hoàng An - 2008 Phạm Thế Hiển .Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
849780023016
125 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8 Nhà Thuốc Nguyễn Hiền - 125 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84918144841
296 Bùi Minh Trực. Phường 6.Quận 8 Nhà Thuốc Ngọc Khuê - 296 Bùi Minh Trực. Phường 6.Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84932090766
M12 Nguyễn Thị Tần. Phường 2 .Quận 8 Nhà Thuốc Lan Ánh - M12 Nguyễn Thị Tần. Phường 2 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84903325869
2572 Phạm Thế Hiển. Phường 7. Quận 8 Nhà Thuốc Phạm Thế Hiển - 2572 Phạm Thế Hiển. Phường 7. Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84944083037
172 Âu Dương Lân .Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Minh Phương - 172 Âu Dương Lân .Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
842838511686
463 Hưng Phú Phường 9 Quận 8 Nhà Thuốc Hà Sương - 463 Hưng Phú Phường 9 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84903990783
24 Lương Văn Can .Phường 15 .Quận 8 Nhà Thuốc Mộc An - 24 Lương Văn Can .Phường 15 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84288579998
116 Liên Tỉnh 5 : Phường 6 : Quận 8 Nhà Thuốc Hiệp Tâm - 116 Liên Tỉnh 5 : Phường 5 : Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84822166973
270A Bông Sao, Phường 5, Quận 8 Nhà Thuốc Nhỏ Xinh - 270A Bông Sao, Phường 5, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84918416272
933 Tạ Quang Bửu, Phường 6,quận 8 Nhà Thuốc Thuỳ An - 933 Tạ Quang Bửu, Phường 6,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84933968096
70 Dương Quang Đông Nhà Thuốc Hồng Ánh - 70 Dương Quang Đông
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
842822239968
97 Đường 204 Cao Lổ P4 Q8 Nhà Thuốc Nhân Hoàng - 97 Đường 204 Cao Lổ P4 Q8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84931574384
273 Âu Dương Lân. Phường 2. Quận 8 Hiệu Thuốc Số 17 - 273 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
842838511214
919 Hưng Phú. Phường 10 .Quận 8 Nhà Thuốc Tuyết Nhi - 919 Hưng Phú. Phường 10 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84903232160
835 Hưng Phú. Phường 10.Quận 8 Nhà Thuốc Số 11 - 835 Hưng Phú. Phường 10.Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
842838597158
201 Ba Tơ. Phường 7 Quận 8 Nhà Thuốc Thiên Châu - 201 Ba Tơ. Phường 7 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84967047377
365 Phạm Thế Hiển. Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Mỹ Sơn - 365 Phạm Thế Hiển. Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
842854315791
43 Trương Đình Hội. Phường 16 Quận 8 Nhà Thuốc An Bình - 43 Trương Đình Hội. Phường 16 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84334986686
40/3/2 Bến Phú Định Tâm Khoa - 40/3/2 Bến Phú Định
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84913879911
144 Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8 Nhà Thuốc Thảo Khoa - 144 Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84913120673
2023 Phạm Thế Hiển ; Phường 6: Quận 8 Nhà Thuốc Minh Quang - 2023 Phạm Thế Hiển ; Phường 6: Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84908379616
59 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8 Nhà Thuốc Gia Khang - 59 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84908525487
47 Âu Dương Lân. Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Phương Anh - 47 Âu Dương Lân. Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
842838568366
Số 6 Đường Số 643 Tạ Quang Bửu .phường 4. Quận 8 Hữu Nghị 5 - Số 6 Đường Số 643 Tạ Quang Bửu .phường 4. Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84981128278
349 Hưng Phú Phường 9 Quận 8 Nhà Thuốc Minh Triết - 349 Hưng Phú Phường 9 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84909411406
138 Bông Sao Phường 5 Quận 8 Nhà Thuốc Số 70 - 138 Bông Sao Phường 5 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84375788529
53 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 Cường Trang - 53 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84907170964
114 Liên Tỉnh 5 .Phường 6 Quận 8 Nhà Thuốc Số 23 - 114 Liên Tỉnh 5 .Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84916309293
2647 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Nhà Thuốc Gia Phúc - 2647 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84903642133
1170 Phạm Thế Hiển. Phường 5 .Quận 8 Nhà Thuốc Phương Bình - 1170 Phạm Thế Hiển. Phường 5 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84898107827
205 Âu Dương Lân. Phường 2 Quận 8 Nhà Thuốc Vi Vân - 205 Âu Dương Lân. Phường 2 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84399699711
60 Đường Số 10 .Phường 4 Quận 8 Ánh Linh - 60 Đường Số 10 .Phường 4 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842836205953
2707 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Hiệu Thuốc Số 36 - 2707 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84946282898

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc