⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
170 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Yến Nhi - 170 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 9
84912976508
172 Âu Dương Lân .Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Minh Phương - 172 Âu Dương Lân .Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
842838511686
3022k Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Nhà Thuốc Thanh Thảo - 3022k Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84937160460
2f Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8 Minh Hiếu - 2f Lương Văn Can, Phường 15, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84938191933
668 Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8 Nhà Thuốc Ngọc Mi - 668 Phạm Thế Hiển Phường 4 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84984134766
24 Lương Văn Can .Phường 15 .Quận 8 Nhà Thuốc Mộc An - 24 Lương Văn Can .Phường 15 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84288579998
53 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8 Cường Trang - 53 Dương Bá Trạc, Phường 1, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84907170964
258d Bùi Minh Trực. Phường 6 .Quận 8 Nhà Thuốc Ngân Hà 3 - 258d Bùi Minh Trực. Phường 6 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84988661456
70 Dương Quang Đông Nhà Thuốc Hồng Ánh - 70 Dương Quang Đông
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
842822239968
2114 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8 Hiệu Thuốc Số 72 - 2114 Phạm Thế Hiển Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84907175518
M12 Nguyễn Thị Tần. Phường 2 .Quận 8 Nhà Thuốc Lan Ánh - M12 Nguyễn Thị Tần. Phường 2 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84903325869
154/100 Âu Dương Lân, Phường 3,quận 8 Nhà Thuốc Vũ Hải - 154/100 Âu Dương Lân, Phường 3,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84944023639
97 Hoài Thanh . Phường 14 .Quận 8 Nhà Thuốc Trung Tín - 97 Hoài Thanh . Phường 14 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84282128454
919 Hưng Phú. Phường 10 .Quận 8 Nhà Thuốc Tuyết Nhi - 919 Hưng Phú. Phường 10 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84903232160
238 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8 Nhà Thuốc Thiện Chí - 238 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84987009843
463 Hưng Phú Phường 9 Quận 8 Nhà Thuốc Hà Sương - 463 Hưng Phú Phường 9 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84903990783
152/7 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Anh Thu - 152/7 Âu Dương Lân Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
842838517465
835 Hưng Phú. Phường 10.Quận 8 Nhà Thuốc Số 11 - 835 Hưng Phú. Phường 10.Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
842838597158
59 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8 Nhà Thuốc Gia Khang - 59 Dã Tượng, Phường 10, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84908525487
274 Dương Bá Trạc ; Phường 2; Quận 8 Nhà Thuốc Phan Hiền - 274 Dương Bá Trạc ; Phường 2; Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84906247049
3325A Trịnh Quang Nghị Phường 7 Quận 8 Nhà Thuốc Ngọc Sơn - 3325 Trịnh Quang Nghị Phường 7 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84764679637
2008 Phạm Thế Hiển .Phường 6 Quận 8 Nhà Thuốc Hoàng Ân - 2008 Phạm Thế Hiển .Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
849780023016
125 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8 Nhà Thuốc Nguyễn Hiền - 125 Bùi Minh Trực, Phường 5,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84918144841
19 Bến Bình Đông .Phường 15 .Quận 8 Nhà Thuốc Bình Đông - 19 Bến Bình Đông .Phường 15 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84965565115
2572 Phạm Thế Hiển. Phường 7. Quận 8 Nhà Thuốc Phạm Thế Hiển - 2572 Phạm Thế Hiển. Phường 7. Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84944083037
296 Bùi Minh Trực. Phường 6.Quận 8 Nhà Thuốc Ngọc Kiều - 296 Bùi Minh Trực. Phường 6.Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84932090766
1283A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8 Nhà Thuốc Số 16A - 1283A Phạm Thế Hiển, Phường 5, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84906929246
51 Hoài Thanh. Phường 14 . Quận 8 Nhà Thuốc 301 Trung Hưng - 51 Hoài Thanh. Phường 14 . Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84935654954
349 Hưng Phú Phường 9 Quận 8 Nhà Thuốc Minh Triết - 349 Hưng Phú Phường 9 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84909411406
495 Bến Bình Đông Phường 13 Quận 8 Nhà Thuốc Nhân Hòa - 495 Bến Bình Đông Phường 13 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
8438546099
2023 Phạm Thế Hiển ; Phường 6: Quận 8 Nhà Thuốc Minh Quang - 2023 Phạm Thế Hiển ; Phường 6: Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84908379616
40/3/2 Bến Phú Định Tâm Khoa - 40/3/2 Bến Phú Định
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84913879911
138 Bông Sao Phường 5 Quận 8 Nhà Thuốc Số 70 - 138 Bông Sao Phường 5 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84375788529
43 Trương Đình Hội. Phường 16 Quận 8 Nhà Thuốc An Bình - 43 Trương Đình Hội. Phường 16 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84334986686
229 Bông Sao Phường 5 Quận 8 Nhà Thuốc Mai Khôi - 229 Bông Sao Phường 5 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84986447384
Số 6 Đường Phạm Nhữ Tăng .phường 4. Quận 8 Hữu Nghị 5 - Số 6 Đường Phạm Nhữ Tăng .phường 4. Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84981128278
933 Tạ Quang Bửu, Phường 6,quận 8 Nhà Thuốc Thuỳ An - 933 Tạ Quang Bửu, Phường 6,quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84933968096
102d Hưng Phú Phường 8 Quận 8 Nhà Thuốc Hồng Đức - 102d Hưng Phú Phường 8 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
8438597259
273 Âu Dương Lân. Phường 2. Quận 8 Hiệu Thuốc Số 17 - 273 Âu Dương Lân, Phường 2, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
842838511214
270A Bông Sao, Phường 5, Quận 8 Nhà Thuốc Nhỏ Xinh - 270A Bông Sao, Phường 5, Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84918416272
116 Liên Tỉnh 5 : Phường 6 : Quận 8 Nhà Thuốc Hiệp Tâm - 116 Liên Tỉnh 5 : Phường 6 : Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84822166973
97 Đường 204 Cao Lổ P4 Q8 Nhà Thuốc Nhân Hoàng - 97 Đường 204 Cao Lổ P4 Q8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84931574384
79/53 Bến Phú Đinh Phường 16 Quận 8 Nhà Thuốc Phương Yên - 79/53 Bến Phú Đinh Phường 16 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84862634818
86 Dương Quang Đông P5 Nhà Thuốc Huỳnh Như - 86 Dương Quang Đông P5
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84935252286
201 Ba Tơ. Phường 7 Quận 8 Nhà Thuốc Thiên Châu - 201 Ba Tơ. Phường 7 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84967047377
2707 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Hiệu Thuốc Số 36 - 2707 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84946282898
2192 Phạm Thế Hiển. Phường 6 Quận 8 Nhà Thuốc Thanh Thanh - 2192 Phạm Thế Hiển. Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84796090433
1170 Phạm Thế Hiển. Phường 5 .Quận 8 Nhà Thuốc Phương Bình - 1170 Phạm Thế Hiển. Phường 5 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84898107827
205 Âu Dương Lân. Phường 2 Quận 8 Nhà Thuốc Vi Vân - 205 Âu Dương Lân. Phường 2 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84399699711
144 Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8 Nhà Thuốc Thảo Khoa - 144 Dương Bá Trạc Phường 2 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84913120673
17 Nguyễn Thị Tần Phường 2 Quận 8 Nhà Thuốc Phúc Tâm - 17 Nguyễn Thị Tần Phường 2 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84368527252
60 Đường Số 10 .Phường 4 Quận 8 Ánh Linh - 60 Đường Số 10 .Phường 4 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842836205953
342 Phạm Thế Hiển Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Minh Đức - 342 Phạm Thế Hiển Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84909443424
47 Âu Dương Lân. Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Phương Anh - 47 Âu Dương Lân. Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842838568366
2972 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Nhà Thuốc Triệu Vương - 2972 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84919506090
2647 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8 Nhà Thuốc Gia Phúc - 2647 Phạm Thế Hiển. Phường 7 .Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84903642133
365 Phạm Thế Hiển. Phường 3 Quận 8 Nhà Thuốc Mỹ Sơn - 365 Phạm Thế Hiển. Phường 3 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842854315791
114 Liên Tỉnh 5 .Phường 6 Quận 8 Nhà Thuốc Số 23 - 114 Liên Tỉnh 5 .Phường 6 Quận 8
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84916309293

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc