⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
19 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Kim Phúc - 19 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 11
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
842839916789
84/2 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Phú Quý - 84/2 Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84903995957
Số 87, Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM Nhà Thuốc Thanh Tú - Số 87, Huỳnh Văn Bánh, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp.HCM
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
8493155296
93B Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận, TP HCM NT Trung Nguyên 1 - Quận Phú Nhuận, TP HCM
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84388462526
40 huỳnh văn bánh, phường 15, quận phú nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc Phúc Vinh - quận phú nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84908307868
63 Phan Xích Long Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Ngọc Nhung - 63 Phan Xích Long Phường 3, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
842838452141
A2_004 phan xích long, phường 7, quận phú nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc Thắng Lợi - phú nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84773749296
434 Phan xích long, phường 2, quận phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh. Nhà thuốc Tín Nghĩa - 434 Phan xích long, phường 2, quận phú Nhuận, Tp Hồ Chí Minh.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
842836354898
6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Minh Phú - 6 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
842839904047
213 Thích Quảng Đức Phường 4 Phú Nhuận Nhà Thuốc Mỹ Lan - 213 Thích Quảng Đức Phường 4 Phú Nhuận
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
842838994415
147 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp HCM. Nhà thuốc Số 7 - 147 Phan Đình Phùng, Phường 17, Quận Phú Nhuận, Tp HCM.
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84865423845
32 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, To.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Thảo Minh - 32 Đặng Văn Ngữ, Phường 10, Quận Phú Nhuận, To.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84283124512
19 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Toàn Thắng - 19 Nguyễn Trọng Tuyển, Phường 15, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
842311512431
320 huỳnh văn bánh, phường 11, quận phú nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc Ngọc - quận phú nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84907035768
12 phan xích Long , phường 3, quận Phú Nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc Phúc Vy - quận Phú Nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
842839955855
50 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Phúc Tâm Khang - 50 Hoa Sứ, Phường 7, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
842854234212
23 hoàng Văn thụ, phường 15, quận phú Nhuận, tạp.hồ chí minh Nhà thuốc Kim Châu - quận phú Nhuận, TP.Hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
842866787879
19 Đỗ Tấn Phong, phường 9, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh Nhà thuốc Bảo An - quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
842839977322
299 Phan Xích Long, Phường 1, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh Nhà Thuốc Anh Tú - 299 Phan Xích Long, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84932185935
163 Đào Duy Anh Phường 9 Phú Nhuận Nhà Thuốc Minh Chiến - 163 Đào Duy Anh Phường 9 Phú Nhuận
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84855682151
22 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Bảo Trân - 22 Thích Quảng Đức, Phường 5, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84286686111
334 phan đình phung, phường 1, quận phú nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc số mười một - quận phú nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84906403360
247 huỳnh Văn Bánh, phường 12, quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh Nhà thuốc Thiên Phước - quận Phú Nhuận, tp.Hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84283555635
152A Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Minh Tâm - 152A Trần Hữu Trang, Phường 10, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842841245211
100D Thích Quãng Đức Phường 5 Phú Nhuận Nhà Thuốc Mỹ Thành - 100D Thích Quãng Đức Phường 5 Phú Nhuận
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842839901676
3 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Tâm Lan - 3 Đào Duy Anh, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Tp.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84903164060
110A đặng văn ngữ, phường 14, quận phú nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc Hồng Ân - quận phú nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842838449251
538 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh Nhà Thuốc Nhựt Bình - 538 Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP.hồ Chí Minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
842838447011
406 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận,Tp.HCM Nhà thuốc Minh Châu (chi nhánh)-Phan Xích Long- Công Ty TNHH Minh Châu Thủy - 406 Phan Xích Long, Phường 2, Quận Phú Nhuận,Tp.HCM
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84909441267
43A Phano xích long, phường 2, quận phú Nhuận, tp.hồ chí minh Nhà thuốc Phương Nhi - quận Phú Nhuận, tp.hồ chí minh
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84777993402

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc