⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 ( máy lẻ 101#, 102#, 103# , 104# “miền nam”) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

ĐƯỜNG ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
530 Thụy Khuê, phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Đức Duy - Thụy Khuê, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84932381142
Số 20 An Dương, Yên Phụ,Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Biệt Dược - An Dương, Yên Phụ,Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84988094976
Số 75 Yên Phụ, Phường Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Đức Nam - Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84982882826
Số 180 Xuân Diệu, Phường Quảng An, Quận Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Thanh Thúy - Xuân Diệu, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84943403338
Số 25, Ngõ 200 Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Hồng Phúc - Âu Cơ, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84985868626
Số 405 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Thành An - Số 405 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84815386789
Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Hồng Phúc 2 -Số 50 Ngõ 28 Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84787251919
Số 86 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Minh Tuyên - Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84916584353
Số 49 Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Tân Đô - Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84968665811
Số 189 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Quận Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Minh Phượng - 189 Thụy Khuê, Phường Bưởi, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84986707001
Số 4 ngõ 310 Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội Nhà thuốc Số 4 - Nghi Tàm, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84915960698
Số 120 Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Minh Huệ - Âu Cơ, Tứ Liên, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84944029669
Số 17 An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Mai Phương - An Dương, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84982266987
Số 65 Ngõ 32 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Việt Đức - 65 Ngõ 32 An Dương, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
84989232276
Số 139 Lạc Long Quân Quận, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Hùng - Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84944298886
Số 45 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Hiểu Vân - 45 Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
84912749226
Số 54 Ngõ 108 Nghi Tàm, Yên Phụ, Quận Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Quảng Hà - Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84965785968
Số 86 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Khánh Nguyệt -Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84979450511
Số 398 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Nam Anh - Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84396309319
Số 62, Ngõ 28 Xuân La, Phường Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Trang Anh - Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84906226995
Số 312 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Triệu Cơ - Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84973913919
Số 230 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Nghi Tàm - Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84979500687
Số 106 Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Linh - Nghi Tàm, Yên Phụ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84322575915
Số 466 Âu Cơ, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc 466 - Âu Cơ, Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84913526869
Số 81B Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Nhật Minh - Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84915615514
Số 6 Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc 6 - Xuân Diệu, Quảng An, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84989346418
Số 531 Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội Nhà thuốc 531 - Âu Cơ, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84363002744
Số 256 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Hồng Nguyên - Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84965925105
Số 59 Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội Nhà Thuốc 59 - Hoàng Hoa Thám, Ngọc Hà, Ba Đình, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84987652786
Số 154 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Số 154 - Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84358723933
Số 396 Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc Khánh Phương - Hoàng Hoa Thám, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84835091088
Số 38 Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội Nhà Thuốc 38 - Nguyễn Hoàng Tôn, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 2
84985064063

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc