⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 hoặc 1800 55 88 89 (miễn cước) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Huyện Lai Vung Số 601, Ấp Long Thành, Xã Long Hậu , Huyện Lai Vung, Đồng Tháp Nhà Thuốc Ích Thọ Đường (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 20
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84907656434
Thành phố Cao Lãnh Số 28 Lê Thị Hồng Gấm , Phường 2 , Thành Phố Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Ngọc Hà (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 10
84916106919
Huyện Lấp Vò 605 Đương 1/5 Khóm Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Vạn Hòa Đường - 605 Đương 1/5 Khóm Bình Thạnh 1, Thị Trấn Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 9
84847427979
Huyện Lai Vung Số 148, Khóm 3, Tt Lai Vung, H. Lai Vung, T. Đồng Tháp Nhà Thuốc Tế Lương Đường 6 - Số 148, Khóm 3, Tt Lai Vung, H. Lai Vung, T. Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84837478409
Thành phố Cao Lãnh 537 Ấp 4 , Xã Bình Hàng Trung , Huyện Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Phước Nguyên Hưng - 537 Ấp 4 , Xã Bình Hàng Trung , Huyện Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
842773914537
Huyện Châu Thành Số 58, Lô A, Chợ Cái Tàu Hạ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ , Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Ngọc Mai - Số 58, Lô A, Chợ Cái Tàu Hạ, Thị Trấn Cái Tàu Hạ , Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84348373294
Thành phố Sa Đéc 18A Nguyến Sinh Sắc, Ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Vân Khánh - 18A Nguyến Sinh Sắc, Ấp Phú Long, Xã Tân Phú Đông, Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 12
84988602126
Huyện Lấp Vò 296C Chợ Cai Châu , Ấp Tân Trong , Xã Tân Mỹ , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Hạnh Đức - 296C Chợ Cai Châu , Ấp Tân Trong , Xã Tân Mỹ , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 12
84347474757
Thành phố Cao Lãnh 175 Hùng Vương , Phường 2 , Thành Phố Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Ngọc Hải - 175 Hùng Vương , Phường 2 , Thành Phố Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 10
84913787198
Thành phố Sa Đéc 249 Nguyễn Huệ , Khóm 1, Phường 2, Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Vạn Đức - 249 Nguyễn Huệ , Khóm 1, Phường 2, Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
842773861377
Huyện Châu Thành 193 Tổ 5 Ấp Tân Mỹ , Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Minh Phúc - 193 Tổ 5 Ấp Tân Mỹ , Xã Tân Phú Trung, Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 9
84907991749
Huyện Tân Hồng Huỳnh Công Chí , Thị Trấn Sa Rài , Huyện Tân Hồng , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Bắc Vạn Thuận Đường - Huỳnh Công Chí , Thị Trấn Sa Rài , Huyện Tân Hồng , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 9
84939689959
Huyện Lai Vung 600 Chợ Long Thành , Xã Long Hậu , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Ngưỡng Nguyên Đương - 600 Chợ Long Thành , Xã Long Hậu , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
84933091525
Huyện Lai Vung 600 Chợ Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Ngưỡng Nguyên Đường - 600 Chợ Long Thành, Xã Long Hậu, Huyện Lai Vung, Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84823297529
Huyện Lấp Vò Ấp Vĩnh Bình A , Xã Vĩnh Thạnh , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuôc Thái Hưng - Ấp Vĩnh Bình A , Xã Vĩnh Thạnh , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 9
84902517390
Huyện Châu Thành 13 Lô A , Chợ Nha Mân , Ấp Tân Lập , Xã Tân Nhuận Đông , Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Nguyễn Thành Nam - 13 Lô A , Chợ Nha Mân , Ấp Tân Lập , Xã Tân Nhuận Đông , Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
842773620301
Thành phố Sa Đéc 311 Nguyễn Huệ , Khóm 1, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Quảng Triều Thái - 311 Nguyễn Huệ , Khóm 1, Phường 1, Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84939861944
Thành phố Sa Đéc 279 Lý Thường Kiệt , Khóm 5 , Phường 1 , Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Hưng Thịnh - 279 Lý Thường Kiệt , Khóm 5 , Phường 1 , Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84985771014
Thành phố Cao Lãnh Số 108 Hùng Vương , Phường 2 , Thành Phố Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Hồng Phước (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
841222181372
Huyện Cao Lãnh Số 111 , Ấp 1 , Xã Phong Mỹ , Huyện Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp Tiệm Thuốc Bắc : Hiệp Sanh Đường - Số 111, Ấp 1 , Xã Phong Mỹ , Huyện Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84944144391
Huyện Lấp Vò 03 Ấp An Thuận , Xã Mỹ An Hưng B , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Huỳnh Giao - 03 Ấp An Thuận , Xã Mỹ An Hưng B , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84983174605
Huyện Lấp Vò 182 Ấp Vĩnh Bình A , Xã Vĩnh Thạnh , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuôc Lệ Hoa - 182 Ấp Vĩnh Bình A , Xã Vĩnh Thạnh , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
842773672219
Thành phố Sa Đéc Lô 01, Ấp Phú Thành , Xã Tân Phú Đông , Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Ngọc Trang - Lô 01, Ấp Phú Thành , Xã Tân Phú Đông , Thành Phố Sa Đéc , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84777617924
Thành phố Cao Lãnh 50 Tháp Mười , Phường 2 , Thành Phố Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Vĩnh Hiệp Đường - 50 Tháp Mười , Phường 2 , Thành Phố Cao Lãnh , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84909563430
Huyện Châu Thành Tổ 5 , Ấp Tân Hòa , Xã Tân Phú , Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Ngọc Mai 2 - Tổ 5 , Ấp Tân Hòa , Xã Tân Phú , Huyện Châu Thành , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84939753992
Huyện Lai Vung 54 Ấp Tân Lợi , Xã Tân Thành , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Thanh Thư - 54 Ấp Tân Lợi , Xã Tân Thành , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84859208929
Huyện Lai Vung Ấp Tân Lộc A , Xã Tân Dương , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Thiên Phúc 2 - Ấp Tân Lộc A , Xã Tân Dương , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84796669959
Huyện Lai Vung Chợ Tân Thành , Số 22 , Kios Chợ Tân Thành , Huyện Lai Vung , Tĩnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Tú Mỹ - Chợ Tân Thành , Số 22 , Kios Chợ Tân Thành , Huyện Lai Vung , Tĩnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84356869526
Huyện Lai Vung Ấp Tân An, Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Loan Anh - Ấp Tân An, Xã Phong Hòa, Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84916561850
Huyện Lai Vung 348 , Khóm 1, Thị Trấn Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Hường Mai 2 - 348 , Khóm 1, Thị Trấn Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
842773655642
Huyện Lai Vung Khóm 3, Thị Trấn Lai Vung , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Phạm Thị Khen - Khóm 3, Thị Trấn Lai Vung , Huyện Lai Vung , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84919663626
Huyện Lấp Vò Số 23B , Ấp Bình Phú Quới , Xã Bình Thành , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Quầy Thuốc Hảo Lê - Số 23B , Ấp Bình Phú Quới , Xã Bình Thành , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84376866244
Huyện Lấp Vò Số 341 , Ấp Khánh An , Xã Tân Khánh Trung , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Sơn Yên 2 - Số 341 , Ấp Khánh An , Xã Tân Khánh Trung , Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84934756505
Huyện Lấp Vò 15 A1 Ấp An Lợi B, Xã Định Yên, Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Thái Hưng - 15 A1 Ấp An Lợi B, Xã Định Yên, Huyện Lấp Vò , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
842773665867
Huyện Lấp Vò Số 139, Ấp Khánh An, Xã Tân Khánh Trung, Huyện Lấp Vò, Tỉnh Đồng Tháp Nhà Thuốc Sơn Yên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84963657139
Huyện Tháp Mười Chợ Thanh Mỹ , Huyện Tháp Mười , Tỉnh Đồng Tháp Tiệm Thuốc Bắc Vạn Phát Đường - Chợ Thanh Mỹ , Huyện Tháp Mười , Tỉnh Đồng Tháp (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
84918642926

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc