⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 hoặc 1800 55 88 89 (miễn cước) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Trà Vinh Số 100 -100A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7. TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Công Ty TNHH Dược Phẩm Thái Nhân - Số 100 -100A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7. TP Trà Vinh, Trà Vinh - Số 100 -100A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 7. TP Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 360
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 100
84915990489
Thành phố Trà Vinh Số 119 Lê Lợi, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Huệ Quần - Số 119 Lê Lợi, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 80
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 20
84949218998
Huyện Cầu Kè Khóm 5, Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu Kè , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Hoa Việt - Khóm 5, Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu Kè , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 20
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84908834072
Huyện Tiểu Cần 02 Nguyễn Huệ , Khóm 1 , Thị Trấn Tiểu Cần , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Đức Tế Đường - 02 Nguyễn Huệ , Khóm 1 , Thị Trấn Tiểu Cần , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 20
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84375082379
Thành phố Trà Vinh Số 34 Hùng Vương, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Phúc Thọ Xuân - Số 34 Hùng Vương, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 19
84978113504
Thành phố Trà Vinh Số 99 Lý Thường Kiệt, Phường 3, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Tòng Thọ - Số 99 Lý Thường Kiệt, Phường 3, TP. Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 15
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84983033050
Thị xã Duyên Hải Khóm Phước Trị, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Đức Toàn - Khóm Phước Trị, Phường 1, Thị Xã Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 11
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84918102534
Huyện Cầu Kè 20 Trần Phú , Khóm 4 , Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu Kè , Thành Phố Trà Vinh Nhà Thuốc Nhuận Hòa Đường - 20 Trần Phú , Khóm 4 , Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu Kè , Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 11
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84939479027
Thành phố Trà Vinh Số 107 Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh,Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Đức Thành - Số 107 Lý Thường Kiệt, Phường 3, Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 11
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84982413409
Thành phố Trà Vinh 70 Lý Thường Kiệt , Phường 3 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Dân Thành - 70 Lý Thường Kiệt , Phường 3 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84977940998
Huyện Càng Long Thị Trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh Phước Tế Đường - Thị Trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84369343595
Huyện Duyên Hải Khóm 1, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải,Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Vĩnh Minh - Khóm 1, Thị Trấn Duyên Hải, Huyện Duyên Hải, Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84933288766
Huyện Tiểu Cần Khóm 3 , Thị Trấn Tiểu Cần , Huyện Tiểu Cần , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Thanh Mai - Khóm 3 , Thị Trấn Tiểu Cần , Huyện Tiểu Cần , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 10
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84333772339
Thành phố Trà Vinh Số 9 Lê Lợi , Phường 4 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Trung Thành - Số 9 Lê Lợi , Phường 4 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
841232199515
Thành phố Trà Vinh Thị Trấn Trà Cú , Huyện Trà Cú , Thành Phố Trà Vinh Nhà Thuốc Vĩnh An Đường - Thị Trấn Trà Cú , Huyện Trà Cú , Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 9
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
841233450797
Thành phố Trà Vinh Số 4 Hùng Vương, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Bảo Thọ Đường - Số 4 Hùng Vương, Phường 4, Thành Phố Trà Vinh, Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84982051196
Thành phố Trà Vinh 75 Nguyễn Thiện Thành , Phường 5 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Bích Ngọc 2 - 75 Nguyễn Thiện Thành , Phường 5 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84901243090
Thành phố Trà Vinh 42C Kho Dầu , Phường 5 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Hồng Đào - 42C Kho Dầu , Phường 5 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 8
84989485058
Huyện Càng Long Ấp Nguyệt Lãng A , Xã Bình Phú , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Huỳnh Như - Ấp Nguyệt Lãng A , Xã Bình Phú , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84373830332
Huyện Cầu Kè Khóm 4 , Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu Kè , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Tân Hưng - Khóm 4 , Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu Kè , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84907538162
Huyện Duyên Hải Chợ Ngủ Lạc , Xã Ngủ Lạc , Huyện Duyên Hải , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Vân Anh - Chợ Ngủ Lạc , Xã Ngủ Lạc , Huyện Duyên Hải , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84939454169
Thành phố Trà Vinh 64 Nguyễn Thị Minh Khai , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Thành Cao - 64 Nguyễn Thị Minh Khai , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
842943865296
Huyện Càng Long Khóm 6 ,Thị Trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Bình An - Khóm 6 ,Thị Trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 7
84706584629
Thành phố Trà Vinh 164 Điện Biên Phủ , Phường 6 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Ngọc Hân - 164 Điện Biên Phủ , Phường 6 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 12
84917917944
Huyện Cầu Kè Khóm 4 , Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu K , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Thanh Hà - Khóm 4 , Thị Trấn Cầu Kè , Huyện Cầu K , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84932963131
Thành phố Trà Vinh Ấp Sa Bình , Xã Long Đức , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Châu An - Ấp Sa Bình , Xã Long Đức , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
841688384242
Thành phố Trà Vinh Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Thành Cao - Thị Trấn Châu Thành, Huyện Châu Thành , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
842943892419
Thành phố Trà Vinh Khóm 6, Thị Trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh Quầy Thuốc Huỳnh Lê - Khóm 6, Thị Trấn Càng Long , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84949312455
Huyện Tiểu Cần 178 Nguyễn Huệ , Khóm 1 , Thị Trấn Cầu Quan , Huyện Tiểu Cần ,Thành Phố Trà Vinh Nhà Thuốc Hạnh Lâm Xuân - 178 Nguyễn Huệ , Khóm 1 , Thị Trấn Cầu Quan , Huyện Tiểu Cần ,Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 8
84922850966
Thành phố Trà Vinh Số 72A, Võ Thị Sáu, Phường 3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh Nhà Thuốc Nam Cường - Số 72A, Võ Thị Sáu, Phường 3, TP. Trà Vinh, Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84919900782
Huyện Càng Long Ấp Cây Cách , Xã Bình Phú , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Mỹ Diện - Ấp Cây Cách , Xã Bình Phú , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84932848379
Huyện Châu Thành Huyện Châu Thành , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Hữu Dũng - Huyện Châu Thành , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
84918899292
Thành phố Trà Vinh 03 Tổ 8 , Phạm Ngủ Lão , Khu 4 , Phường 1 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Bích Ngọc - 03 Tổ 8 , Phạm Ngủ Lão , Khu 4 , Phường 1 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84986121827
Thành phố Trà Vinh 30 Phạm Hồng Thái , K3 , Phường 3 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Nhà Thuốc Minh Trí - 30 Phạm Hồng Thái , K3 , Phường 3 , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
842943856012
Thành phố Trà Vinh Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần , Huyện Tiểu Cần , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh Quầy Thuốc Phước Lợi - Khóm 1, Thị Trấn Tiểu Cần , Huyện Tiểu Cần , Thành Phố Trà Vinh , Tỉnh Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84939558188
Huyện Càng Long Chợ Bình Phú , Xã Bình Phú , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh Quầy Thuốc Mỹ Diệu - Chợ Bình Phú , Xã Bình Phú , Huyện Càng Long , Thành Phố Trà Vinh (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
84984265117

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc