⚠ Khách hàng chú ý : Đây là danh sách nhà thuốc chắc chắn còn hàng. Nếu quý khách không tìm thấy điểm bán thuận tiện, hãy gọi đến 📞 hotline CSKH 0904758181 hoặc 1800 55 88 89 (miễn cước) để được hướng dẫn hoặc điền vào form đặt hàng online Phía dưới danh sách nhà thuốc để được hỗ trợ tốt nhất.

Quận, Huyện,Thị Xã ĐỊA CHỈ NHÀ THUỐC SĐT
Thành phố Điện Biên Phủ Số 364 Phố 15, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Quang Anh - Số 364 Phố 15, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 7
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84978466716
Thành phố Điện Biên Phủ Số 56 Tổ 12, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Anh Thư- Số 56 Tổ 12, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84813800222
Huyện Điện Biên Đội 7 , Xã Pom Lót , Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Dũng Trang (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 6
84982408028
Huyện Điện Biên Trung Tâm Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Số 29 Tuyến Hiển - Trung Tâm Mường Nhà, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84974047577
Huyện Điện Biên Thôn 3 Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Số 11 Cô Mão - Thôn 3 Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 5
84383248380
Huyện Điện Biên Đội 4 Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Số 52 - Đội 4 Xã Thanh Yên, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 6
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84986329350
Huyện Tuần Giáo Khối Tân Thuỷ, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Nghĩa Linh - Khối Tân Thuỷ, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 4
84986227436
Thành phố Điện Biên Phủ Số 72 , Tổ 9 , Phường Nam Thanh , Thành Phố Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Thuỷ Tiên - Số 72 , Tổ 9 , Phường Nam Thanh , Thành Phố Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 4
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84886542775
Thành phố Điện Biên Phủ Số 82 Tổ 15, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên Nhà Thuốc Khánh Vy - Số 82 Tổ 15, Phường Mường Thanh, Thành Phố Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 5
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 2
84858899836
Thành phố Điện Biên Phủ Bản Trung Tâm ,Xã Nà Tấu , Thành Phố Điện Biên , Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Bảo An - Bản Trung Tâm ,Xã Nà Tấu , Thành Phố Điện Biên , Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84387022323
Huyện Mường Ảng Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ẳng, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Vinh Tới - Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ẳng, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 3
84972946771
Thành phố Điện Biên Phủ Số 13, Tổ 8, Phường Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Quang Huy - Số 13, Tổ 8, Phường Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 3
84966865010
Thành phố Điện Biên Phủ Kiot 10 Chợ Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Hải Anh - Kiot 10 Chợ Nam Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84985706689
Thành phố Điện Biên Phủ Số 4, Phố 11, Phường Thanh Trường, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Khang Trang - Số 4, Phố 11, Phường Thanh Trường, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84967729189
Thành phố Điện Biên Phủ Số 608 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Thanh Dũng - Số 608 Đường Võ Nguyên Giáp, Phường Tân Thanh, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84916820875
Thành phố Điện Biên Phủ Số Nhà 40 , Tổ 4 , Phường Tân Thanh , Thành Phố Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Quang Minh - Số Nhà 40 , Tổ 4 , Phường Tân Thanh , Thành Phố Điện Biên Phủ , Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84888337339
Huyện Điện Biên Chợ Bản Phủ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Số 6 Thanh Tâm - Chợ Bản Phủ, Xã Noong Hẹt, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84387538747
Huyện Điện Biên Đội 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Linh Lan - Đội 3, Xã Pom Lót, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84911491513
Huyện Điện Biên Đội 5, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Thu Thuỷ - Đội 5, Xã Thanh Xương, Huyện Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84985448380
Huyện Điện Biên Thôn Thanh Bình B, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên , Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Phương Huyền - Thôn Thanh Bình B, Xã Thanh Luông, Huyện Điện Biên , Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84366227674
Huyện Mường Ảng Khối 7 , Thị Trấn Mường Ảng , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Thương Hiên - Khối 7 , Thị Trấn Mường Ảng , Huyện Mường Ảng , Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84362450091
Huyện Mường Ảng Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Số 10 A Tiến - Bản Chợ, Xã Búng Lao, Huyện Mường Ảng, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84367233889
Huyện Tuần Giáo Khối Tân Tiến, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên Quầy Thuốc Số 16 - Khối Tân Tiến, Thị Trấn Tuần Giáo, Huyện Tuần Giáo, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84888231165
Thành phố Điện Biên Phủ Phố 6 Xã Thanh Trường, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên Nhà Thuốc Huyền Huy - Phố 6 Xã Thanh Trường, Thành Phố Điện Biên, Tỉnh Điện Biên (Chỉ đường)
 1. AN TRĨ VƯƠNG (viên): còn khoảng 1
 2. An Trĩ Vương (gel): còn khoảng 1
84389240968

Đăng ký mua hàng

Các trường được đánh dấu * là bắt buộc